För Återförsäljare

Programmeringsverktyg för KCR boxar
Endast för återförsäljare

Här laddas den senaste versionen hem av KCR's verktyg för ÅF. Programmet kräver att man har vårt programpaket med programkablar för att kunna använda detta program. Programmet fungerar på Windows XP, Vista, 7 och 8.

För att veta vilka parametrar du skall ändra, kontakta KCR för senaste uppdatering.

Programvaran kräver ett lösenord vid installation.

Viktigt: Börja med att öppna och följa installationanvisningen!


Skriv ut fordonslista
Endast för återförsäljare

Skriv ut priser

Bryt sidan efter rader

Lösenord:

(Ring KCR om du inte har lösen)