Garantier

Garantier

2 års garanti

KCR lämnar 2 års garanti på sina produkter.


Öppet köp i 30 dagar

Vår erfarenhet - Din trygghet

Då vi har arbetat med optimeringar i över 20 år, är vi säkra på att Du blir nöjd med vår produkt.

Är inte Du nöjd, är inte vi nöjda

Vi är helt övertygande om att du som kund blir nöjd med resultaten. Men vi vill ge våra kunder en extra trygghet, 30 dagars öppet köp.

Full returrätt

Du kan köpa och prova en produkt och skulle du mot förmodan inte vara helt nöjd så har du 30 dagars full returrätt.

Frakter och monteringskostnader återbetalas ej. Kunden står för ev returfrakter. Kontakta KCR för att erhålla returnummer innan retur av produkt.


KCR Motorgaranti

3 år - 80.000 km

För personbilar och lätta lastbilar nyare än 3 år

Motorer med cylindervolym upp till 5.000 cm3

Motorgarantin kan endast tecknas i samband med köp av en ny KCR-box. Om bilen är nyare än 1 år får boxen monteras av kunden, är den äldre måste installationen ske av en återförsäljare. Fordon som är max 3 år gamla och har en mätarställning mindre än 80.000 km kan teckna garantin.

När man modifierar eller ändrar sin bil på ett sätt som innebär att den avviker från originalutförandet finns det dock risk för att bilfabrikantens motorgaranti upphör att gälla. KCR Produkter AB erbjuder därför möjligheten för kunder att teckna en motorgaranti som ger extra trygghet. Garantin tecknas av fordonets ägare, som kan vara en privatperson eller ett företag.

Garantin täcker motorskador som orsakats av KCR:s produkter.

Garantin beställs av och betalas till återförsäljaren som då överlåter ett garantibevis utfärdat av KCR tillsammans med KCR-boxen.

Kostnad: 800 kr/år

 

Garantivillkor KCR Motorgaranti

 • Garantin kan tecknas för 1, 2 eller 3 år och kostar 800:- per år
 • Garantin täcker motorskador som orsakats av KCR:s produkter som inte kan ersättas genom bilfabrikantens garantier eller bilförsäkringens maskinförsäkring
 • Om kunden vill förlänga sin garanti skall han ta kontakt med sin återförsäljare senast 14 dagar innan garantin löper ut och där beställa en förlängning
 • Garantin förutsätter att service har utförts på bilen i enlighet med de serviceintervall som framgår av serviceboken, både före garantins tecknande och under garantitiden. Servicen skall vara utförd av en behörig verkstad. Vid servicen skall olja, filter och liknande vara av fabrikat som bilfabrikanten rekommenderar
 • Garantin kan endast tecknas i samband med köp av ny effektbox
 • Om bilen är äldre än ett (1) år från första registreringsdag måste KCR-boxen monteras av en auktoriserad KCR-återförsäljare som ska besiktiga bilen före och efter monteringen
 • Garantin gäller endast för svenskregistrerade fordon
 • Vid varje skadefall utgår en självrisk på 3 000 kr
 • Högsta ersättningsbelopp är ett (1) basbelopp per fordon
 • Garantin följer med fordonet vid försäljning
 • Reparationer eller felsökningar som påbörjats innan skadeanmälan gjorts till KCR och som skriftligen godkänns, ersätts ej av KCR, och ska betalas av den som beställt arbetet

Undantag

 • Garantin gäller inte för bilar som har importerats
 • Garantin täcker ej bärgning samt felsökningskostnader
 • Garantin gäller ej slitdelar
 • Garantin gäller inte för bilar som tidigare har modifierats/trimmats/uppgraderats av annan än KCR

Garantin gäller ej

 • Garantin måste vara betald senast förfallodagen, annars är garantin förverkad
 • Garantin gäller ej om fordonet någon gång använts för tävlingsbruk eller för träning på motorbana, eller om fordonet framförts på olovligt sätt (tex stöld)

Garantin upphör

 • Garantin upphör att gälla när tre (3) år förflutit från första registreringsdag (enligt fordonsregistret) eller när fordonets mätarställning passerat 80.000 km
 • Garantin upphör om modifieringar på motorn görs under garantitiden
 • Garantin upphör om service ej utförts enligt bilfabrikantens rekommendationer

Dokument: KCR MGAR 104-7